Polityka prywatności

Polityka prywatności

PIOTR CZARNECKI TEST

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas zadaniem priorytetowym, dlatego też PIOTR CZARNECKI TEST podejmuje wszelkie starania, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone zachowując przy tym najwyższe standardy. Poniżej przekazujemy informacje o tym w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jak można się z nami skontaktować i wszystkie inne informacje, które dotyczą podejmowanych przez nas działań w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy się do wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, a szczególności do RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem (w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest: PIOTR CZARNECKI TEST z siedzibą w Warszawie (01-497), ul. Hery 25C/47 NIP: 5223152057 (dalej: Administrator).

W celu kontaktu z Administratorem, w sprawach związanych ochroną danych osobowych, należy wysłać wiadomość email na adres awarie24hydraulika@gmail.com podając w tytule maila „Dane Osobowe”.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
 2. Zawarcie i realizacja umowy:
  1. jeśli jest Pani/Pan stroną umowy art. 6 ust. 1 lit. B RODO
  2. jeśli jest Pani/Pan osobą wskazaną do kontaktu i realizacji umowy przez stronę umowy z Administratorem art. 6 ust. 1 lit. F RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienia prawidłowej realizacji umowy,
 3. Obsługa płatności i rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 4. Udzielanie odpowiedzi na pisma, zapytania ofertowe, – art. 6 ust. 1 lit. F RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania,
 5. Realizacja reklamacji, rozpatrywania skarg i wniosków – art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 6. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. F RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 7. Obsługa plików cookies – art. 6 ust. 1 lit. A RODO, informacja o stosowaniu plików cookies jest wyświetlana w momencie pierwszej wizyty na stronie Administratora. Odwiedzający stronę ma możliwość zmiany ustawień dot. wykorzystania plików cookies, w tym ich usunięcia, z poziomu przeglądarki.

Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
 2. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi lub umowy,
 3. Dane przetwarzane w celu obsługi płatności i rozliczeń – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pisma, zapytania ofertowe – do czasu zakończenia wzajemnej korespondencji, po tym okresie może być przechowywana w celu obrony przed roszczeniami, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,
 5. Dane przetwarzane w celu realizacji reklamacji, rozpatrywania skarg i wniosków – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, skargi lub wniosku,
 6. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzenia roszczeń, zaś w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
 7. Pliki cookies – do czasu wycofania zgody.
 8. Udostępnianie danych

W ściśle określonych sytuacjach Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe. Dane te będą przekazywane jedynie w celu realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 2. biuro rachunkowe,
 3. podmioty zapewniające właściwe działanie infrastruktury IT Administratora,
 4. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W sytuacji, gdy pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 1. Prawa jakie gwarantuje Pani/Panu RODO
 • prawo do dostępu do treści danych, które Pani/Pana dotyczą,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku gdy taka zgoda została wyrażona
 • Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych sprzed wycofania zgody.

Jeśli ma Pani/Pan wątpliwości, czy dane są prawidłowo przetwarzane przez Administratora to można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Polityka cookies

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony PIOTR CZARNECKI TEST z siedzibą w Warszawie (01-497), ul. Hery 25C/47.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie ze Strony.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Strona Hydraulik 24 Warszawa korzysta z ciasteczek (ang. cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zamknięcie tego komunikatu oznacza także, że zgadzasz się na ich użycie.